Board Members 2021-2023

Executive Board

Jennifer Constantin, PRESIDENT
Irene Hotzoglou, FIRST VICE-PRESIDENT
Vasilianna Fakiris, SECOND VICE-PRESIDENT
Alexandra Tsiatis, TREASURER
Bia George, ASSISTANT TREASURER
Christine Balidis, RECORDING SECRETARY
Cathy Chrestatos, CORRESPONDING SECRETARY

Board Members

Athina Beaury
Kathy Boulukos
Mary I. Demas
Elizabeth Ann Jackson
Lydia Vagelos- Kallimanis
Despina Kartson
Claudia Mitzeliotis
Catherine Moutoussis
Maria N. Sakalis, Esq.
Kathy Staten
Despina Taiyanides
Bessie Ziosis
Chrysoula Orginos-Zografos
Maria Zolotas